Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'psychotronika'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Diskusia
  • Otázky k obchodu Tara
  • Otázky k produktom
  • Otázky ezoterické
  • Clubs

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 1 result

 1. Sľúbila som, že poskytnem podrobnejšie informácie, pretože kniha s podrobným popisom práce s Rohrbachovým kyvadlom je vypredaná a kurzy sa už nevykonávajú. Ak sa zaujímate alebo zaoberáte liečením pomocou kyvadla prečítajte si doplňujúce informácie o kompenzačnom kyvadle prof. Rohrbacha. Kompenzačné kyvadlo rádioestéta a fyzika prof. Rohrbacha sa používa na liečebné kývanie, na ktoré ostatné druhy kyvadiel nie sú vhodné. Pri liečbe kompenzačným kyvadlom liečiteľ využíva dva druhy žiarenia ľudského tela - Hertzove a Teslove vlny. Ak je telo choré, vzniká na mieste ochorenia anormálne žiarivé pole - chorá bioplazma. Pri liečebnom kývaní je tzv. odsávaná chorá bioplazma kyvadlom a na jej miesto priteká z ostatných častí tela zdravá. Kyvadlo pracuje na báze prenášania bioinformácií pomocí rezonančnej väzby.Pri tejto činnosti , ak je robená správne dochádza nielen k lokalizácií zdravotných obtiaží ale zároveň k odstráneniu chorej bioplazmy pacienta a úprave jeho biopoľa. Ak máte svoje skúsenosti s prácou s kyvadielkom - podeľte sa. Kompenzačné kyvadlo – doplňujúce informácie (Ch. Rohrbach – Léčení kyvadlem) Ako vieme, ľudské telo je teplé. Veľmi ľahko to zistíme, keď k telu priblížime ruku. Človek sa vtedy chová ako malá pec, to znamená, že vysiela tepelné žiarenie. To však nie je jediné žiarenie ľudského tela. Telo na všetky strany vyžaruje množstvo žiarení a vĺn. Sú to napríklad elektromagnetické vlny, ktoré využíva napríklad rozhlas, Hertzove vlny, skalárne Teslove vlny, spomínané tepelné žiarenie, veľmi slabé svetelné žiarenie (známe aj ako fotónové žiarenie), rádioaktívne žiarenie, neelektrické žiarenie (fonónové žiarenie), ako je známe z ultrazvukových prístrojov. Každý z týchto druhov žiarenia sa šíri vo väčšej frekvenčnej oblasti: tým sa rozumie, že súčasný počet kmitov za sekundu, merané v hertzoch (1 Hz), silno variuje, napríklad od niekoľko Hz k mnoho miliónom Hz. Je vidieť, že rozmanitosť žiarenia tela je neuveriteľne veľká. K liečebnému kývaniu potrebná len znalosť dvoch druhov žiarenia, a teda Hertzových a Teslových vĺn. Intenzita uvedených žiarení je extrémne malá. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie obnáša v oblasti Hertzových vĺn len 0,003 W na 1m2 plochy povrchu tela. Šesťstowattová žehlička teda spotrebuje asi 2000 x viac energie, než vysiela človek. Aj vnútri tela pôsobí mnoho rôznych druhov žiarenia. Riadia všetky životné pochody. Ak je telo choré, vzniká na mieste ochorenia abnormálne žiarivé pole, ktoré nazývame "chorá bioplazma". Úlohou všetkých uvedených liečebných postupov je túto chorú bioplazmu opäť znormalizovať. Pri liečebnom kývaní sa to deje „odsatím“ chorej bioplazmy kyvadlom. Potom môže zdravá bioplazma z ostatných oblastí tela pritiecť na ošetrené miesto, nahradiť chorú bioplazmu a človek sa uzdraví. Odporúčaný postup: Liečiteľ, ktorý používa určitý duchovný liečiteľský postup, musí mať úplne jasnú predstavu o procese, ktorý chce spustiť (iniciovať). Najskôr sa musí mentálne naladiť na predstavu, že chce prijímať len Teslove vlny, teda také, ktoré zasiahnu konček prostredníka ľavej ruky. Pravá ruka drží kyvadlo, prostredník ľavej ruky sa najlepšie dotýka povrchu tela, alebo sa k nemu aspoň blíži, napríklad na vzdialenosť 1 cm. Ak je dotyčné miesto na tele zdravé, točí kyvadlo proti smeru otáčanie hodinových ručičiek (ľavotočivo), až dosiahne oblasť, kde sa nachádza rušivé pole spôsobené chorobou, teda chorá bioplazma. Vtedy sa kyvadlo točí pravotočivo, sťahuje rušivé pole cez telo a pravou rukou liečiteľa ho vysiela do okolitého vzduchu.Smer otáčania kyvadla sa mení, keď je odstraňované pole spôsobujúce chorobu. Po "odsatí" chorej bioplazmy potom kyvadlo zmení svoj smer otáčania, teda sa točí vľavo. Vo väčšine prípadov je takto choroba zažehnaná, často už za niekoľko sekúnd (v takom prípade ide o takzvané spontánne – živelné, samovoľné uzdravenie). Pokiaľ liečiteľ naďalej pohybuje prstom po tele pacienta, podrží si kyvadlo svoju ľavotočivosť, kým prst nenarazí na ďalšie choré miesto. Ako sa ukazuje, zostáva v tele liečiteľa po ukončení liečebného kývanie ešte zvyšok "odsatej" chorej bioplazmy. Preto sa liečiteľ musí očistiť. Vzdiali sa napríklad na jeden meter od klienta a sústredí sa na "odvedenie rušivého poľa". Kyvadlo sa v jeho ruke točí opäť doprava a to tak dlho, kým zvyšok rušivého pola neopustí jeho telo. Žiarenie rušivého pola bioplazmy preniká aj oblečením, ktoré má klient na sebe, hoci v rôznej miere a intenzite. Preto by mal klient uprednostniť ľahké, alebo žiadne oblečenie; miesto ochorenia je tak možné ľahšie lokalizovať. Klient musí odložiť všetko, čo je kovové (šperky, pracky na opasku a pod.) lebo kovové predmety odkláňajú, či zatieňujú žiarenie. Môžu tiež pôsobiť aj ako žiarič. To platí hlavne pre všetky šperky, najmä tie, ktoré obopínajú určité časti tela (retiazky, náramky a pod.) Dôležité je aj vhodne zvolené miesto, kde liečenie prebieha. Klient ani liečiteľ nemajú stáť na geopatogénných zónach. Keď sa kyvadlo nepoužíva, býva zväčša uložené naplocho na podložke. Ak je kyvadlo následne uvedené do pracovného postavenia, sledujeme najskôr silné otáčanie kyvadla doprava, trvajúce niekoľko sekúnd, následne prechádzajúce do ľavotočivého. Potom kyvadlo zostane v pokoji a liečebné kývanie sa môže začať. Držanie kyvadla: Prostredníkom a palcom pravej ruky uchopíme vlákno, na ktorom kyvadlo visí. Kvôli spoľahlivejšiemu a istejšiemu a pokiaľ možno, čo najmenej unavujúcemu držaniu má mať kyvadlo na konci malý prsteň. Liečenie seba: Postupuje sa rovnako ako pri liečení iného klienta. Po procese nie je nutné odstraňovať zvyšky rušivého pola, keďže žiadne nezostalo. Po dlhšom cvičení môže pravák používať aj ľavú ruku, ak chce vyliečiť niečo na pravej. Ak má rušivé pole väčšiu plochu, je vhodnejšie sa približovať k telu celou rukou, alebo ju položiť na telo, ušetrí sa tým čas. Doba, počas ktorej sa vykonáva liečebné kývanie až do úplného odstránenia rušivého poľa, závisí predovšetkým na sile a rozlohe tohto rušivého poľa. Niekedy sa jedná len o niekoľko sekúnd, inokedy aj niekoľko minút. Významnú rolu hrá aj citlivosť liečiteľa. Väčšinou je možné po krátkej dobe sledovať obnovenú reakciu kyvadla, ktorá však rýchlo a väčšinou s konečnou platnosťou odznie. Často je možné sa stretnúť s veľmi rýchlym a trvalým úspechom liečby. Niekedy však k vyliečeniu klienta treba viac sedení, napríklad niekoľko vzájomne po sebe nasledujúcich dňoch, aby bolo dosiahnuté trvalé uzdravenie. Úspešnú liečbu môže silne narušiť aj negatívny postoj klienta k liečiteľskému postupu, či k liečiteľovi. V takých prípadoch môže pomôcť priateľský úvodný rozhovor.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.